Pàgina personal d’un propietari de la Urbanització Boscos de Montnegre de Sant Celoni

Procediment previst

· Constituir l’Associació Administrativa de Cooperació Urbanística de la Urbanització Boscos de Montnegre. (AACU)

Þ Comunicar a tots els que han manifestat el seu interès en l’AACU la proposta d’estatuts que ens ha confeccionat l’advocada que ens està assessorant.

Þ Comunicar que hem previst que la quota inicial de soci sigui de 100 euros, i la quota trimestral de 45€. Hem de pagar advocada, notari, gestoria,...

Þ Demanar voluntaris pels càrrecs de la Junta.

Þ Demanar el pagament de la quota d’entrada i domiciliació de les quotes trimestrals a una gestoria

Þ Assemblea constituent.

 

· Treballar amb l’Ajuntament per a la acceptació dels sistemes de depuració individual autònoma en substitució de la xarxa d’aigües residuals prevista al projecte de reurbanització.

· Buscar assessorament tècnic, si és necessari, per a avaluar modificacions en el projecte de reurbanització que puguin ser més avantatjoses pels propietaris.

· Col·laborar amb l’Ajuntament per a buscar subvencions o préstecs a mig/llarg termini.

· Supervisió de les obres quan s’executin.